Účetnictví

Daně

Mzdy

Poradenství

Vedení účetnictví

Sestavování individuálních ÚZ

Sestavování konsolidovaných ÚZ

Převod účetních závěrek do mezinárodních účetních standardů

Vedení daňové evidence

Zpracování daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby

Řešení daňových problémů

Zpracování mezd

Vedení mzdové evidence

Zpracování přehledů pro OSSZ a ZP

Zastupování klientů při kontrolách na ČSSZ, zdravotní pojišťoně a mzdových kontrolách na finančním úřadě

Účetní poradenství

Ekonomické a organizační poradenství

Tvorba vnitropodnikových směrnic

Prověřování správnosti účetnictví vedeného klientem