Služby

Účetnictví

Daně

Mzdy

Poradenství

Nabízíme profesionální služby v oblasti vedení účetnictví a zpracování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek jak podle české účetní legislativy, tak podle mezinárodních účetních standardů.

V rámci vedení účetnictví také pomáháme řešit daňové problémy a dále poskytujeme vedení daňové evidence. Samozřejmostí je pro nás sestavování daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby vč. zpracování přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny.

Služby poskytujeme také v oblasti lidských zdrojů – zpracování mezd a vedení mzdové agendy. Samozřejmostí je pro nás zpracování ročního vyúčtování daní za organizaci, mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců a zastupování klientů při kontrolách na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a mzdových kontrolách na finančním úřadě.

Mimo jiné ale také nabízíme účetní, ekonomické a organizační poradenství a služby v oblasti tvorby vnitropodnikových směrnic. Dále provádíme prověřování správnosti účetnictví vedeného klientem a poradenskou činnost při zpracování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek klientem.